Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2022 Αριθμός: Ε2083
Πρωτόκολλο: Ε.2083  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2083
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38807
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010.
 
77. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/220/οικ.18990  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΣΩΤ-38790
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38790
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ν.4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και λοιπές διευκρινίσεις.
 
78. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 572848  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38775
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38775
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2023 έως 12/2023, Δ.Π./2023, Δ.Χ./2023.
 
79. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6155Β
Πρωτόκολλο: οικ. 49195 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΠ-ΦΕΚ6155Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38782
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.
 
80. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/116463  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38779
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38779
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.
 
81. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6148Β
Πρωτόκολλο: 50208 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΠ-ΦΕΚ6148Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38781
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6180Β
Πρωτόκολλο: 5407  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6180Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38780
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων”» (Β' 2798).
 
83. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 4/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ222Α
Πρωτόκολλο: Π.Δ. 80  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ222Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38791
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6135Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6135Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38777
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.
 
85. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 116558  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38792
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38792
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.
 
86. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/12/2022 Αριθμός: 36
Πρωτόκολλο: 567263  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-36
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38767
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πάγια ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4997/2022.
 
87. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6131Β
Πρωτόκολλο: 114274  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ6131Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38770
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 Α’ 61).
 
88. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6134Β
Πρωτόκολλο: 114870  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ6134Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38772
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δράσης ”Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία“» (Β’ 5530).
 
89. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6132Β
Πρωτόκολλο: 114947  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ6132Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38771
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.
 
90. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/11/2022 Αριθμός: ΦΕΚ221Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4998  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ221Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38764
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english