Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
91. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.10043/οικ.32742/811  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-29119
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29119
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4331/2015. Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1482Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π. 0000989 ΕΞ2015/Χ.Π.2314  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1482Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29095
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1155
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1519Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1155
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29120
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 – Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1135/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.»
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 16/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ80Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4334/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ80Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29089
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ).
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1154
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1154  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1154
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29094
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»
 
96. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/95  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-29139
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29139
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Β' Τετραμήνου 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
97. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3187  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-29101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29101
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρίνιση επί της εφαρμογής Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων.
 
98. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 15/7/2015 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: 3190  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29153
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α' 160).
 
99. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 14/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ79Α
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ79Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29086
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ.
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1460Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΠ 0000966 ΕΞ2015/Χ.Π. 2297  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1460Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29073
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.
 
101. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1149
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1149  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29069
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.
 
102. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε10/4  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-29067
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29067
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015.
 
103. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 8/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/41760/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-29099
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29099
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 9 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον ν.4013/2011.
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1420Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π.0000945ΕΞ 2015/Χ.Π. 2261  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1420Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής.
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1391Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π.0000937ΕΞ2015/Χ.Π.2255  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1391Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english