Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 137
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1054
Πρωτόκολλο: 1030019/1272/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 περί περαίωσης φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: 1030387/180/0015  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19045
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1052
Πρωτόκολλο: 1028909/98/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1052
Συνημμένα: Υπόδειγμα ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19044
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων έτους 2008. (Βλ. και την ΠΟΛ 1079/2008)
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: 1029481/106/Α0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19013
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην εγκύκλιο 1027252/101/5-3-2008 ΠΟΛ. 1048.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: 1027757/1257/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19009
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1130/2007 «Eπιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών».
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/3/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1048
Πρωτόκολλο: 1027252/101/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18995
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των άρθρων 1-21 του νόμου 3634/2008 «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας κ.λ.π.» (Διορθώθηκε τυπογραφικό λάθος με την ΠΟΛ 1053/2008)
 
112. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/2/2008 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/27/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18999
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2008.
 
113. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 27/2/2008 Αριθμός: ΝΣΚ 105
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 105/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18842
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν νομίμως η Γνωμοδοτική Επιτροπή τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ζητά από εργοληπτική επιχείρηση την προσκόμιση στοιχείων προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των δεικτών βιωσιμότητας, στα πλαίσια έκτακτης αναθεώρησης του πτυχίου της επιχείρησης.
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/2/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: 1093993/1761/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18986
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η..
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1038
Πρωτόκολλο: 1022067/351/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1038
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2008. α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, κλπ. (Ε5).
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1043
Πρωτόκολλο: 1023510/889/227/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18987
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του ν. 3610/22.11.2007 «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1041
Πρωτόκολλο: 1023056/1210/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1041
Συνημμένα: 1. Υπόδειγμα πρόσκλησης φορολογικού ελέγχου 2. Εγχειρίδιο φορολογικών ελέγχων.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18973
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν. 3610/2007.
 
118. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1035
Πρωτόκολλο: 1019894/117/0015  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18954
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη απογραφής από τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1032
Πρωτόκολλο: 1019412/298/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1032
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18947
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1031
Πρωτόκολλο: 1019414/299/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1031
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18946
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english