Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1146
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1146  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1146
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1380Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π. 0000936ΕΞ2015/Χ.Π. 2251  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1380Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29049
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση επιτρεπόμενων τραπεζικών εργασιών από πιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1143  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29048
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015).
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1144
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1144  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29056
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.
 
110. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Β/7/οικ. 30718/1482  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-29055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29055
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/7/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1142
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1142  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1142
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29046
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/7/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1090759 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-29047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29047
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που λειτουργούν ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός της χρήσης (υποδωδεκάμηνη περίοδος).
 
113. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 2/7/2015 Αριθμός: ΦΕΚ69Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4331/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ69Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
 
114. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/6/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε10/3  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-29026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29026
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015.
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1139
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1139  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1139
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29041
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας.
 
116. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 30/6/2015 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: 2984  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29035
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1302Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΠ 0000902 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1302Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29032
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας.
 
118. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1136
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1301Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29030
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015).
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1137
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1301Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1137
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29031
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/6/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-29036
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29036
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english