Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
121. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 28/6/2015 Αριθμός: ΦΕΚ65Α
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ65Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29022
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1132
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1132  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29023
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015(Β'763).
 
123. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/6/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Οικ.: 20716  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-29008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29008
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1124
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1196Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28996
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α'), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α').
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1126  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28997
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1122
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28981
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1121
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1121  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1121
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28979
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.
 
128. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2015 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: ΔΚΠ/οικ/586  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28994
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2014 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α'64/16.03.07).
 
129. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/6/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.14967  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-28984
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28984
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση Τεχνικών Δελτίων και Οδηγιών Συμπλήρωσής τους: 1.Εγγραφής Αναθεώρησης Α1 έως 7ης τάξης, 2. Έκθεσης Δραστηριότητας 3ης έως 7ης τάξης.
 
130. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/6/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1088Β
Πρωτόκολλο: ΔΚΠ/οικ/545  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1088Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29050
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1114
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1093Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28957
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1115  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28950
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015.
 
133. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.24535/1200  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-28919
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28919
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 2/6/2015 Αριθμός: ΦΕΚ53Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4329/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ53Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28920
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις.
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/6/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1112
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1055Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1112
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28951
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english