Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 944
16. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6507Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/116872/4327  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6507Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37676
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α'245).
 
17. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6548Β
Πρωτόκολλο: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6548Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37681
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης.
 
18. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6769Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125377/1667  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6769Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37721Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο δηλώσεων αυθαιρέτων, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020.
 
19. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125378/1668  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-37721
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37721
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών κατ' εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4759/2020.
 
20. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6393Β
Πρωτόκολλο: 142462  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ6393Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40483Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’αρ.64957/10-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).
 
21. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6460Β
Πρωτόκολλο: 143324  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ6460Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37651
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 4619).
 
22. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6337Β
Πρωτόκολλο: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117155/4539  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6337Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/ 6983/23.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/ 2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136).
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6329Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.82927  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6329Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37619
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6323Β
Πρωτόκολλο: 108743  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6323Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37618
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274).
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6322Β
Πρωτόκολλο: Α. 1268  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6322Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37617
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: Ε2238
Πρωτόκολλο: Ε.2238  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2238
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37630
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν.4864/2021 (Α΄ 237/02.12.2021)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημερωμένου έως 31.12.2021.
 
27. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΔΕΔ4684
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 4684  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ4684
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37966
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τέλος χαρτοσήμου εταιρικών εντόκων δανείων.
 
28. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6351Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6351Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37626
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης.
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 168312 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-37639
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37639
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Δημόσιας Πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/12/2021 Αριθμός: ΦΕΚ6290Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6290Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37611
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english