Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
391. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3200Β
Πρωτόκολλο: Α.1168  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3200Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37018
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 9, της παρ.8 του άρθρου 11 και των παρ.4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579).
 
392. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2021 Αριθμός: Ε2149
Πρωτόκολλο: Ε. 2149  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 67, 129, 146, 147, 148, 149, 151 και 158 ν. 4808/2021 (Α΄101/19-6-2021).
 
393. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3134Β
Πρωτόκολλο: 181170  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3134Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της.
 
394. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3131Β
Πρωτόκολλο: Α.1156  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3131Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37009
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει.
 
395. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 19/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ126Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 50  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ126Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37008
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 
396. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ124Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4818/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ124Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37007
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέµενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθµίσεις β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραµµα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων» (Α΄ 206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράµµατος «ΗΡΑΚΛΗΣ» γ) Διατάξεις για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών και Μεταφορών.
 
397. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3127Β
Πρωτόκολλο: 51320  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3127Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37001
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021.
 
398. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3129Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 45220  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3129Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37000
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/16.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3117).
 
399. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3122Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 738  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3122Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37002Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729).
 
400. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3124Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 742  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3124Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37004Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/ 01.03.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β΄804).
 
401. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 80170  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-37006
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37006
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Εκτιμήσεων πληρωμών 2021 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2022 - 2025 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 
402. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3122Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 737  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3122Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37002
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/ 02.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).
 
403. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3117Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3117Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36999
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.
 
404. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3125Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 743  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3125Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37005
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689).
 
405. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3124Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 741  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3124Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37004
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/ 25.01.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english