Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 944
406. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3124Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 741  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3124Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37004
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/ 25.01.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).
 
407. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3123Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 740  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3123Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37003Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).
 
408. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3123Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 739  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3123Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37003
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).
 
409. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΣΔ Γ 1060066 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-36990
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36990
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1020/2019, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ, των Κανονισμών (ΕΚ) με αριθμό 765/2008 και (ΕΕ) με αριθμό 305/2011.
 
410. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/7/2021 Αριθμός: ΔΕΔ2090
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 2090  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ2090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37127
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άτυπη εταιρία - Δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος σε άτυπη εταιρία - ΣτΕ 2051/2020.
 
411. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 270762/Σ.87724  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36996
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36996
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.
 
412. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3083Β
Πρωτόκολλο: οικ. 48351  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3083Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36989
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του е-ЕФКА για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α'85).
 
413. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3112Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3112Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36992
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43319/09.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β' 3066).
 
414. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2021 Αριθμός: 41
Πρωτόκολλο: 268324  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-41
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36993
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/ Εξαιρέσεις.
 
415. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3075Β
Πρωτόκολλο: 76928  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3075Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36988
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 
416. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3040Β
Πρωτόκολλο: Α. 1135  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3040Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36985
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Πειραιά.
 
417. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3066Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ/οικ.43319  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3066Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36977
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.
 
418. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3017Β
Πρωτόκολλο: Α. 1160  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3017Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1127/2021 (Β' 2362) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α' 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/ 2013 (Α' 107), όπως ισχύει».
 
419. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: 40
Πρωτόκολλο: 259697  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-40
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36975
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες.
 
420. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3065Β
Πρωτόκολλο: 83615 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3065Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36981
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english