Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 944
451. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2825Β
Πρωτόκολλο: Α. 1149  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2825Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36916
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της Α.1031/ 19-2-2021 (Β΄ 839) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
 
452. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2826Β
Πρωτόκολλο: 48489  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ2826Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36917
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 (Β΄ 5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».
 
453. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2802Β
Πρωτόκολλο: 70362  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2802Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36926
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α’ 147).
 
454. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2817Β
Πρωτόκολλο: 76219 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2817Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36924
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).
 
455. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2830Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 615  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2830Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36907
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 2021, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
 
456. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2784Β
Πρωτόκολλο: 32673  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2784Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36904
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.7.2021 έως και 31.7.2021.
 
457. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α. 1147  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-36901
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36901
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
 
458. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 241393/Σ78205  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36900
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36900
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιγραφή εργασιών του Κ.Ε.Α.Ο. από τις Τοπικές Διευθύνσειςτου e-Ε.Φ.Κ.Α.
 
459. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2783Β
Πρωτόκολλο: Α. 1148  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2783Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36901Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
 
460. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2766Β
Πρωτόκολλο: Α. 1140  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2766Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36897Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων για νομικά πρόσωπα που έχουν μετασχηματιστεί με τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και ν. 2166/1993.
 
461. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: Ε2132
Πρωτόκολλο: Ε.2132  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36905
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες από τα μη κερδοσκοπικού νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
 
462. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 75264 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-36897
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36897
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και την προσαρμογή των συντελεστών του στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
 
463. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2021 Αριθμός: Ε2129
Πρωτόκολλο: Ε.2129  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36894
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής (myproperty).
 
464. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 26/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ108Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4811/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ108Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36889
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
 
465. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2744Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2744Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36890
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english