Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
466. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 25/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ107Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4810/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ107Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36887
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020.
 
467. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 76226 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-36885
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36885
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
468. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/6/2021 Αριθμός: Ε2130
Πρωτόκολλο: Ε.2130  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36903
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της Ε. 2113/2020 εγκυκλίου, περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του ν. 4172/13 (Κ.Φ.Ε.) και των κανόνων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.), καθώς και αντιμετώπισης ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ. στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID- 19, για το χρονικό διάστημα μετά την 15η Ιουνίου 2020.
 
469. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2738Β
Πρωτόκολλο: Α. 1139  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2738Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36888
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021.
 
470. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-36891
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36891
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/17, όπως ισχύει.
 
471. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/6/2021 Αριθμός: Ε2128
Πρωτόκολλο: Ε.2128  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36902
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 152, 153, 154, 155 και 157 του ν. 4808/2021 (Α' 101/19-6-2021).
 
472. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/6/2021 Αριθμός: 36881
Πρωτόκολλο: 166496  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-36881
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36881
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.
 
473. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2709Β
Πρωτόκολλο: οικ. 41379  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2709Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36878
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β ́4262) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).
 
474. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2710Β
Πρωτόκολλο: 74694 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2710Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36879
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/ 2020 (Α' 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου.
 
475. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2671Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 39151  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2671Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36876
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.6.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 2660).
 
476. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2670Β
Πρωτόκολλο: 74617 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2670Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36875
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α' 66)
 
477. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2666Β
Πρωτόκολλο: 68225 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2666Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36877
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6-11-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» (Β'4939).
 
478. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/6/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2668Β
Πρωτόκολλο: 74074 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2668Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36874
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α' 48).
 
479. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/6/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:  41935  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36866
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36866
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.
 
480. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/6/2021 Αριθμός: 38
Πρωτόκολλο: 230146/Σ.393  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-38
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36865
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.02.2020).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english