Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
781. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ766Β
Πρωτόκολλο: 21564 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ766Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης, με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
782. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α 2/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-36414
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36414
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατύπωση Γνώμης σε Σχέδιο τροπολογίας που προορίζεται ως προσθήκη παραγράφου 7 στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί με το άρθρο 50 του νομοσχεδίου του ΥΠΑΝΕ με τον τίτλο «Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».
 
783. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: Ε2049
Πρωτόκολλο: Ε.2049  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται.
 
784. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1280  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-36383
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36383
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Έκδοση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, β) Εφαρμογή άρθρου 5 ν. 4736/2020 (Α' 200) Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.
 
785. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 71503  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36384
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μέχρι 10/03/2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020.
 
786. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: 70383  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36372
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ.
 
787. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ757Β
Πρωτόκολλο: 24101  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ757Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36374
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσκληση για τον Β' Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19.
 
788. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ756Β
Πρωτόκολλο: οικ. 8690/199  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ756Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36370
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως ισχύει.
 
789. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1248  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-36373
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36373
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19.
 
790. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ726Β
Πρωτόκολλο: Α. 1028  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ726Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36368
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76).
 
791. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ756Β
Πρωτόκολλο: οικ. 8689/198  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ756Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36370Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.
 
792. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ755Β
Πρωτόκολλο: 8460/Δ1.2667  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ755Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36369
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
793. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ724Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.11951  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ724Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36367
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10969/19.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 648).
 
794. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/2021 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: 67782/Σ21650  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες.
 
795. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ702Β
Πρωτόκολλο: Α. 1030  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ702Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36362
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english