Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
841. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 45389  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36281
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους Kαι Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
 
842. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ424Β
Πρωτόκολλο: 784/B2/47  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ424Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36279
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19» (Β’ 1768).
 
843. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2021 Αριθμός: Ε2031
Πρωτόκολλο: Ε.2031  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2031
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) και τροποποιήθηκε με τον ν.4710/2020 (Α΄ 142).
 
844. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 770  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-36272
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36272
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
845. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2021 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: 30208  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36303
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α' 256).
 
846. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2021 Αριθμός: Ε2028
Πρωτόκολλο: Ε.2028  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α' 256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016.
 
847. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ388Β
Πρωτόκολλο: 9554 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ388Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36265
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικός καθορισμός αποζημίωσης για πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην υπό στοιχεία 28293 ΕΞ 2019/22-3-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄1149).
 
848. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/2/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 39588  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36264
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
849. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/2/2021 Αριθμός: ΦΕΚ360Β
Πρωτόκολλο: Α. 1019  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ360Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης που ορίζονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
850. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2021 Αριθμός: 9
Πρωτόκολλο: 37598  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-9
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36262
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021.
 
851. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ345Β
Πρωτόκολλο: οικ. 4374/131  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ345Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021.
 
852. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ346Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ346Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36255
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341).
 
853. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ338Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 38  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ338Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36252
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).
 
854. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ334Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ334Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36251
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα.
 
855. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ341Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ341Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36253
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english