Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
871. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ289Β
Πρωτόκολλο: 3813/102  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ289Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36231
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α' 55), όπως ισχύει.
 
872. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ288Β
Πρωτόκολλο: οικ. 3719/116  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ288Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων ως προς τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε δικαιούχους.
 
873. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 27/1/2021 Αριθμός: ΔΕΔ143
Πρωτόκολλο: 143  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΔΕΔ143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36330
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης έργου η οποία κρίθηκε ότι αποτελεί αντιπαροχή για παράδοση έργου και είναι υπαγόμενη σε ΦΠΑ.
 
874. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ246Β
Πρωτόκολλο: Α. 1015  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ246Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)».
 
875. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2021 Αριθμός: 7
Πρωτόκολλο: 30612/Σ.9297  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-7
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36224
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018 και 2019.
 
876. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 3541/80  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36214
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί των παρ. 1 και 6 του άρθρου 1 του Κεφ. Α και επί των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 49989/1266/04.12.2020 KYA: «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β 5391), όπως ισχύει.
 
877. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ236Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 19  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ236Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36218
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.
 
878. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 25/1/2021 Αριθμός: ΝΣΚ 12
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 12/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36290
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σχετικά με την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων.
 
879. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ191Β
Πρωτόκολλο: οικ. 2518/89  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ191Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36211
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών».
 
880. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ234Β
Πρωτόκολλο: οικ. 3208/108  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ234Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο.
 
881. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ240Β
Πρωτόκολλο: οικ.3297/110  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ240Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36219
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως ισχύει.
 
882. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ229Β
Πρωτόκολλο: Α. 1008  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ229Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36215
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 
883. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ233Β
Πρωτόκολλο: οικ. 3207/107  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ233Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36216
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020.
 
884. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/1/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 18712/Φ.ΓΑΦ  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΧΩΔΕ-36223
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36223
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) - Διαβίβαση "σχεδίου" Προτύπων ΣΑΕΚ (Σχέδιο Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων".
 
885. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/1/2021 Αριθμός: ΦΕΚ241Β
Πρωτόκολλο: 3310/Δ1.933  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ241Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).» (Β' 3520), για το έτος 2021.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english