Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1271
Πρωτόκολλο: 1109810/1785/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1271
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11983
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2002.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1273
Πρωτόκολλο: 1111282/6053/785/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1273
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12024
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών στην περίπτωση αδυναμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/11/2001 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: 18046  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11947
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγνώριση των κατασκευαστικών κοινοπραξιών, για την επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ (ν. 2940/2001 ΦΕΚ 180/Α/6.8.2001).
 
34. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1275
Πρωτόκολλο: 1106485/6220/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1275
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12025
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1270
Πρωτόκολλο: 1108987/1758/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1270
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11982
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση προκαταβλητέου φόρου.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1263
Πρωτόκολλο: 1090523/4468/567/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1263
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11950
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α. από λογιστή φοροτεχνικό.
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1262
Πρωτόκολλο: 1106820/10917/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1262
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11949
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα αφορολόγητα αποθεματικά ημεδαπών τεχνικών επιχειρήσεων τα οποία προέρχονται από κέρδη από την εκτέλεση τεχνικών έργων στην αλλοδαπή, που απηλλάγησαν της φορολογίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, δεν υπόκεινται στην αυτοτελή φορολογία του άρθρου 3 του ν. 2954/2001.
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1260
Πρωτόκολλο: 1106479/10913/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1260
Συνημμένα: Εντυπο της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Εισοδήματος για τα Αφορολόγητα Αποθεματικά
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11925
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος για τα αφορολόγητα αποθεματικά βάσει του άρθρου 3 του ν. 2954/2001.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1259
Πρωτόκολλο: 1106478/10912/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1259
Συνημμένα: Εντυπο της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Εισοδήματος για τα Αφορολόγητα Αποθεματικά
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11924
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2954/2001.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1256
Πρωτόκολλο: 1105743/10736/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1256
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 180Α'/6.8.2001 (ν. 2940/2001 άρθρ. 7)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11922
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 7 του ν.2940/2001 σύμφωνα με τις οποίες, τα καθαρά κέρδη των τεχνικών επιχειρήσεων πώλησης ανεγειρόμενων οικοδομών και κατασκευής δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, προσδιορίζονται από το οικονομικό έτος 2003, με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.
 
41. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2001 Αριθμός: 32
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/61/ΦΝ 430  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-32
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11897
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 2940/2001 "Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001). Κατάθεση και επιστροφή πτυχίου στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1257
Πρωτόκολλο: 1101260/6084/787/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1257
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11923
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (Taxisnet).
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1254
Πρωτόκολλο: 1105521/6293/821/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1254
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11899
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επίδειξη δηλώσεων Φ.Π.Α. κατά την διενέργεια ελέγχου.
 
44. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/47  
 Αρχείο .pdf: 2001ΙΚΑ-12012
Συνημμένα: Πίνακες & Διευκρινιστικές οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12012
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εντυπο βεβαίωσης στοιχείων εργοδότη.
 
45. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/11/2001 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/60/Φ.Ν. 430  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-29
Συνημμένα: ΦΕΚ 1314Β'/11.10.2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11945
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης "Διαδικασία τήρησης του ΜΕΕΠ-Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις". Τήρηση μητρώων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. (ΒΛΕΠΕ και εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 20/2002)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english