Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/5/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1124
Πρωτόκολλο: 1044876/3949/0010  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11369
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 τ. Α' /2001) "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων".
 
107. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 8/5/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 290
Πρωτόκολλο: 290/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 290
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11914
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: α) Πρέπει να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση της κατασκευής ενός δημόσιου έργου συνεπεία ακυρότητας ενός προβλεπόμενου με ποινή απαραδέκτου πιστοποιητικού το οποίο προσκομίσθηκε από μία των διαγωνιζομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων και υπέπεσε στην αντίληψη της αναθέτουσας Αρχής μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αλλά πριν την έκδοση της τελικής απόφασης και β) Πρέπει να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα της δημοπρασίας από την αναθέτουσα Αρχή ή να διαταχθεί η επανάληψη της δημοπρασίας από το σημείο που έγινε το λάθος.
 
108. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/5/2001 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: Ε57/33  
 Αρχείο .pdf: 2001ΙΚΑ-45
Συνημμένα: Εντυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων κλπ…
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11480
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Κοινών και Οικοδομικοτεχνικών Επιχειρήσεων, αντικατάσταση της εγκυκλίου-διαταγής 61/2000.
 
109. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 7/5/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 270
Πρωτόκολλο: 270/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 270
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11607
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 270/2001. Συνέχιση ή μη έργου από την ίδια ανάδοχη εταιρία που είχε κηρυχθεί έκπτωτη.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1116
Πρωτόκολλο: 1028481/10247/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1116
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11349
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπτωση, κατά ποσοστό 50%, των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται για κύρια ασφάλιση και αφορούν προσλήψεις εργατοϋπαλλήλων, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων.
 
111. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2001 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΣΦ/Φ8/15  
 Αρχείο .pdf: 2001ΟΑΕΕ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19732
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πτώχευση - Καταγγελία - Εξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε. - Παραίτηση μέλους Δ.Σ. ΑΕ.
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/4/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1117
Πρωτόκολλο: 1028192/223/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1117
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11350
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάβαση από Δραχμές σε ΕΥΡΩ - Τήρηση λογιστικών βιβλίων.
 
113. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: 1038678/10318/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11330
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός σε ευρώ του κατώτερου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας που προέρχεται από μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 ή του ν. 2166/1993.
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 10/4/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 228
Πρωτόκολλο: 228/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 228
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11604
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228/2001. Υποχρέωση ή μη χορήγησης σε ιδιώτη της υπηρεσιακής έκθεσης που διενεργεί μέλος του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων.
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1105
Πρωτόκολλο: 1036906/643/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11329
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απολυόμενου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1092
Πρωτόκολλο: 1036765/274/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1092
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 285Α'/28.12.2000 (ν. 2873/2000 άρθ. 4, 7 και 38)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11328
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/28.12.2000 τ.Α') "Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις".
 
117. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2001 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/307  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 226Β'/14.3.2001 (Υπ. Απόφαση αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2.3.2001)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11298
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης για την πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη των Δημ. Εργων.
 
118. Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΔ&ΠΚΠ 788  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΘΟ-11280
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11280
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιο για το πλαίσιο εφαρμογής & τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων περιβάλλοντος του Ταμείο Συνοχής 2000-2006
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: 1013098/10120/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11260
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1087
Πρωτόκολλο: 1011848/104/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1087
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11327
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών από δάνεια για κτήση πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english