Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
91. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: 1059739/2418/ΟΟΤΥ/Δ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11539
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41α του ν. 1249/1982.
 
92. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/6/2001 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: ΔΕΕΠΠ/οικ.133  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 686Β'/1.6.2001 (Υπ. Απόφαση αρ. ΔΕΕΠΠ/οικ.85/14.5.2001)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11506
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης καθιέρωσης του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε σε κάθε Δημόσιο Εργο.
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1158
Πρωτόκολλο: 1057673/1033/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1158
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11505
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών.
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1157
Πρωτόκολλο: 1056690/420/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1157
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11528
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων-ισοζυγίου του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 ΚΒΣ με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.
 
95. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/6/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ν. 2065/1992  
 Αρχείο .pdf: 2001ΙΚΑ-11481
Συνημμένα: Αποφάσεις Φ21/156 και Φ21/116 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11481
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.
 
96. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/6/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1154
Πρωτόκολλο: 1078737/11049/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1154
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11512
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μετοχών που διανέμονται δωρεάν λόγω της κεφαλαιοποίησης από ανώνυμη εταιρία του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν. 1828/1989.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/6/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1150
Πρωτόκολλο: 1053854/387/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1150
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 456Β'/20.4.2001 (Κοινή Υπ. Απόφαση αρ. Ζ1-288) - Εγκύκλιος ΥΠΕΘΟ Ζ1-321/8.5.2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11511
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ζ1-288/6-4-2001 (ΦΕΚ 456/Β/20-4-2001), που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 2842/2000 "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εφαρμογή του ευρώ" καθώς και της σχετικής Εγκυκλίου Ζ1-321/8-5-2001 του ΥΠΕΘΟ.
 
98. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/5/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/4863  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11466
Συνημμένα: Εγγραφο του ΥΠΟΙΚ προς ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ.πρωτ. 1050365/2907/0016/23.05.2001)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11466
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ), έτους 2001.
 
99. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1145
Πρωτόκολλο: 1051435/921/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1145
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11447
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέσες τιμές ζωνών για τον προσδιορισμό του ελαχίστου κόστους κατασκευής των οικοδομών.
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/5/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: 1052628/950/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11510
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για πρόσληψη προσωπικού.
 
101. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/5/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1134
Πρωτόκολλο: 1046716/667/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1134
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11414
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελξη επιβατικών ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων (τροχόσπιτων).
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: 1049001/351/0015Β  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11413
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του ΚΒΣ. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του ΚΒΣ του ημερολογιακού έτους 2000, από 25 Μαϊου στις 30 Ιουνίου 2001.
 
103. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/5/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/4255,4294  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11386
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 179Α'/11.9.1997 (ν. 2523/1997 αρθ. 4 και 12)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11386
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή προστίμων, σε παράνομη χρήση Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ).
 
104. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2001 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ11δ/54/4  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: ΦΕΚ 207Α'/27.9.2000(ν. 2842/2000), ΚΥΑ Ζ1-412/26.10.2000, Κανονισμός ΕΚ 1103/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11416
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάβαση στο ΕΥΡΩ. Διευκρινίσεις που αφορούν Δημόσια Εργα και Μελέτες.
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: 1046402/600/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11368
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του π.δ. 304/2000. Παρέχεται στους Επιθεωρητές Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η δυνατότητα ελέγχου της νόμιμης κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english