Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
91. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: 1039968/305/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002 (ν. 2992/2002 Αρθρο 16)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12554
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002), που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις τεχνικές επιχειρήσεις.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/4/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1136
Πρωτόκολλο: 1038084/10115/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12524
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατά τη μεταβίβαση, με επαχθή αιτία, της ψιλής κυριότητας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 φόρος 5%.
 
93. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 24/4/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 239
Πρωτόκολλο: 239/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 239
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12892
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν, η κατασκευή του Γυμναστηρίου Πυγμαχίας (Boxing) για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων το έτος 2004 και των έργων υποστήριξής του υπάγεται στην έννοια του "δημόσιου έργου" και εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας "περί κατασκευής δημοσίων έργων".
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/4/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: 1035747/10209/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12519
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει υπέρ επιχειρήσεων λόγω διαγραφής των χρεών τους (τόκων) προς τις Τράπεζες.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/4/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: 1035772/672/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12507
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των αποδεικτικών εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.
 
96. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/4/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: 1029423/202/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002 (ν. 2992/2002) και ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001 (ν. 2954/2001)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12504
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002) και του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001), που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).
 
97. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 10/4/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 203
Πρωτόκολλο: 203/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 203
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12891
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, αν κατά την επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2940/2001, μπορεί να ληφθεί υπόψη η εμπειρία εταιρείας την οποία απέκτησε από την κατασκευή ιδιωτικών έργων, σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένη στο μητρώο Μ.Ε.ΕΠ.
 
98. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1119
Πρωτόκολλο: 1032950/10224/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1119
Συνημμένα: Εντυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12468
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2002 νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΛΗΝ ΕΠΕ, τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων, που υποβάλλονται με αυτή.
 
99. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/4/2002 Αριθμός: ΦΕΚ418Β
Πρωτόκολλο: Φ21/405  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ418Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22329
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ.
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/4/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1116
Πρωτόκολλο: 1030530/573/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1116
Συνημμένα: ΦΕΚ 30/Α/21.2.2002 (ν. 2990/2002)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12452
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση κύρωσης της από 21/12/2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
 
101. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: 1030402/1921/417/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατανομή της διαφοράς ως προς τον ΦΠΑ της τριετίας με βάση την αναλογία των δηλωθέντων εκροών.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1114
Πρωτόκολλο: 1029701/542/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1114
Συνημμένα: ΦΕΚ 334/Β/20.3.2002 (Υπ. Αποφάσεις υπ'αριθμ: 1020777/364/Τ.&Ε.Φ. Και 1020776/363/Τ.&Ε.Φ.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12451
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης υπουργικών αποφάσεων. Επιστροφή του αντιτίμου της αξίας των υπευθύνων του ν. 1599/1986 και του τέλους χαρτοσήμου των συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1112
Πρωτόκολλο: 1029272/567/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1112
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 94/2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12441
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας επιχείρησης που μεταβιβάζεται λόγω συνταξιοδότησης.
 
104. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/3/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/12333  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-12400
Συνημμένα: Τμήμα του ΦΕΚ 354/Β/21.3.2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12400
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Δ15/οικ/17467/15.11.1995 υπουργικής απόφασης επιβολής εισφοράς των ενδιαφερομένων για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση εγγραφής στα Μητρώα ΜΕΚ, ΜΕΕΠ και Μελετητών.
 
105. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/3/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/49  
 Αρχείο .pdf: 2002ΙΚΑ-12423
Συνημμένα: Υπόδειγμα "Βεβαίωσης" και Πίνακας "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12423
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english