Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο: 1020678/384/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12368
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση ποσού που επιστρέφει δικηγόρος στον εντολέα του, ως παρεχόμενη έκπτωση επί της αμοιβής που αρχικά εισέπραξε για παρεχόμενες υπηρεσίες του.
 
122. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 28/2/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 127
Πρωτόκολλο: 127/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12491
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικές περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής άρθρου του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού προσφοράς.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1077
Πρωτόκολλο: 1020082/346/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2001.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1076
Πρωτόκολλο: 1019999/1204/465/0014Δ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1076
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παραλαβή των στατιστικών δηλώσεων INTRASTAT από τις Δ.Ο.Υ.
 
125. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1074
Πρωτόκολλο: 1019975/1125/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1074
Συνημμένα: Αποσπάσματα από τα α) ΦΕΚ 285/Α/28.12.2000 (ν. 2873/2000) και β) ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001 (ν. 2954/2001)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των ν. 2873/2000 και ν. 2954/2001.
 
126. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/2/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/1700  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-12361
Συνημμένα: Δημοσίευμα του ΥΠΕΧΩΔΕ στο περιοδικό ERGO MECCANICA
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12361
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νόμιμη χρήση Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ), οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ολα τα αυτοκινούμενα οχήματα κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: 1092542/5473/691/0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: Παραδείγματα και Πίνακες
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12320
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα 050 και 051 ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2002).
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: 1017792/1131/82/Β0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12310
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην ΕΔΥΟ 1012873/814/175/0014/ΠΟΛ 1056/11.2.2002.
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο: 1016459/267/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 288/Α/21.12.2001)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12319
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της από 21/12/2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας και παροχή οδηγιών. Κατάργηση τελών χαρτοσήμου.
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1065
Πρωτόκολλο: 1014152/256/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1065
Συνημμένα: Εντυπο Ε7-Υπόδειγμα-Οδηγίες Συμπλήρωσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12318
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: 1013667/892/199/0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12286
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων προς παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία. Παραδείγματα.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο: 1013666/891/198/0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12285
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΑΥΟ 1097441/5278/7668/0014/ΠΟΛ 1242/19.10.2001 (ΦΕΚ 1437/Β/22.10.2001), σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999.
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: 1012873/814/175/0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001 (ν. 2954/2001 άρθρο 9)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12260
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2954/2.11.2001 (ΦΕΚ 255 Α'). Τροποποιήσεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο: 1012746/29/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας.
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1050
Πρωτόκολλο: 1010658/43/0013  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12255
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη υποβολή αναλυτικών φύλλων υπολογισμού της αξίας των ακινήτων με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english