Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 944
571. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: Ε2101
Πρωτόκολλο: Ε.2101  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36739
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση του ειδικού Αποθεματικού Χρηματοδοτικής Συμβολής το οποίο έχει σχηματισθεί κατ' εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων του ν. 2395/1996 (Α΄ 71).
 
572. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ78Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4799/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ78Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
 
573. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: Ε2105
Πρωτόκολλο: Ε.2105  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36738
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4797/2021 (Α΄66) σχετικά με την αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας έτους 2021 και παροχή οδηγιών.
 
574. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2021 Αριθμός: Ε2104
Πρωτόκολλο: Ε.2104  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36749
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).
 
575. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/5/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 174064  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36718
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36718
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών.
 
576. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2021 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Σ 40/34  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36719
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020.
 
577. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2016Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.30310  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2016Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36714
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/ 18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1871).
 
578. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2012Β
Πρωτόκολλο: 28631  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2012Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36713
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021.
 
579. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1960Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1960Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36716
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών.
 
580. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2021 Αριθμός: Ε2102
Πρωτόκολλο: Ε.2102  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36737
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τρίτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, δέκατου έκτου και τριακοστού πρώτου του ν. 4787/2021 (Α΄44/26-3-2021).
 
581. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1976Β
Πρωτόκολλο: Α. 1106  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1976Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36712
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α΄του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 
582. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/5/2021 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: 169429  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-29
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36709
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες.
 
583. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1944Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1944Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36708
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.
 
584. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 11/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ75Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 30  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ75Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36694
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.
 
585. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1892Β
Πρωτόκολλο: Α. 1104  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1892Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36696
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» (Α’ 207).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english