Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 942
691. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1227Β
Πρωτόκολλο: 37414 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1227Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36526
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β'5825).
 
692. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 110410  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-36525
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36525
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.
 
693. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1200Β
Πρωτόκολλο: 13179  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1200Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36519
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/2-3-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β' 821).
 
694. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1197Β
Πρωτόκολλο: 35259  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1197Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36522
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
695. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 151/οικ. 5525  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΣΩΤ-36517
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36517
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού -37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.
 
696. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1201Β
Πρωτόκολλο: Α. 1071  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1201Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36520
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 
697. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 13535  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΔΙΚ-36631
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36631
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας.
 
698. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1218Β
Πρωτόκολλο: 36962  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1218Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36518
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 6η τροποποίηση της υπ' αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β' 1291).
 
699. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1194Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1194Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36512
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
 
700. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1186Β
Πρωτόκολλο: Κ1/27707  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1186Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36523
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της μορφής των πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
 
701. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 26/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ44Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4787/2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΠΡΩΘ-ΦΕΚ44Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36511
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.
 
702. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 13148  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36513
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36513
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, που πληρούν τις προϋποθέσεις να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 131784/20.10.2003 (Β' 1624) στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2.
 
703. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1156Β
Πρωτόκολλο: Α. 1063  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1156Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36507
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021.
 
704. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/3/2021 Αριθμός: ΦΕΚ1155Β
Πρωτόκολλο: Α. 1059  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1155Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36509
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582).
 
705. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 24/3/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28112/384  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΚΑ-36510
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36510
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ Αυτονομώ».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english