Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
46. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/11/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ. ΟΡΓ. Δ 1172939 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33243
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33243
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή και εκτυπώνονται για να διακινηθούν περαιτέρω.
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/11/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5438Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5438Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33273
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων.
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/11/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1171568 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33226
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33226
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 
49. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/11/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 815  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-33215
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33215
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 172250/194/07/03/2018 (ΑΔΑ: 67ΘΗ4653Π8-Α3Ο) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Έγκριση συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ».
 
50. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/11/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1358076  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-33201
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33201
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑΑ.
 
51. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/11/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ.1078/1360380  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-33208
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33208
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
52. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/11/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5045Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ5045Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33202
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία».
 
53. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/11/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5018Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ5018Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33203
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
54. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/11/2018 Αριθμός: ΦΕΚ4968Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4968Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33181
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης.
 
55. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/11/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 62715  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-33182
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33182
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Μέρος Δεύτερο, άρθρα 225-247 του ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄).
 
56. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 5/11/2018 Αριθμός: ΦΕΚ187Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 99/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ187Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33163
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.
 
57. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/11/2018 Αριθμός: ΦΕΚ4925Β
Πρωτόκολλο: 107766  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4925Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33170
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) "Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε."
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/11/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1207
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33184
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/10/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1203
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4869Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1203
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33149
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/10/2018 Αριθμός: ΦΕΚ186Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4571/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ186Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33142
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english