Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
196. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1021
Πρωτόκολλο: Δ12 Α 445 ΕΞ 2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21608
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωσηυποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή μεμαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση.
 
197. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο: Δ12Α 446 ΕΞ 2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21609
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.
 
198. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1018
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1018  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21597
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για την «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15 Μαρτίου 2010.
 
199. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/3/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/137  
 Αρχείο .pdf: 2010ΙΚΑ-21618
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21618
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2010 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
200. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/3/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1016
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1016  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1016
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση ΑΥΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ 1073/21.7.2004 για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ.
 
201. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/2/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1015
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1015  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1015
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21575
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009.
 
202. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ12 1025692 ΕΞ2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-21576
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21576
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
 
203. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1014
Πρωτόκολλο: Δ12 350 ΕΞ 2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21570
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς σε εισοδήματα που εμπίπτουν σε απαλλακτικές διατάξεις διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα.
 
204. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2010 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06/34/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21545
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2010
 
205. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/2/2010 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/10/9-Ω  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: Κανονισμός (ΕΚ) 1150/2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21507
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός (ΕΚ) 1150/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 
206. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/2/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1013
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1013  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1013
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21546
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009.
 
207. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21488
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματισμός ελέγχων έτους 2010.
 
208. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/1/2010 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: 3678  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-01
Συνημμένα: Απόφαση ΣτΕ 1828/2008
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21571
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δίδονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του από 24/4-3/5.1985 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ), μετά την 1828/2008 Απόφαση του ΣτΕ.
 
209. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 26/1/2010 Αριθμός: ΦΕΚ6Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3816/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21445
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.
 
210. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1009
Πρωτόκολλο: Δ12Α/147/ΕΞ 2009  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1009
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21441
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2010.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english