Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/12/2013 Αριθμός: ΦΕΚ3172Β
Πρωτόκολλο: 2/107929/0026  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3172Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26986
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).
 
17. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/11/2013 Αριθμός: 67
Πρωτόκολλο: Γ99/61  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-67
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26906
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/20682  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-26942
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26942
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση Τεχνικών Δελτίων Εγγραφής Αναθεώρησης Α1 έως 7ης τάξης και Οδηγιών Συμπλήρωσής τους.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ12Α 1181020 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26909
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26909
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/11/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1252
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1252
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26903
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15Β 1179753 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26886
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26886
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/11/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1256
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1256
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26946
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο.
 
23. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/694  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-26877
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26877
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Α.Κ), χρόνος ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας και νέα διαδικασία Κεντρικού Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Κ. Ε.Α.Κ.) με ταυτόχρονη έκδοση Αυτόματων Κεντρικών Π.Ε.Ε. (Α.Κ.Π.Ε.Ε.).
 
24. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 8524/2192/Α2  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26884
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26884
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών".
 
25. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5254  
 Αρχείο .pdf: 2013ΕΑΑΔΗΣΥ-26893
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26893
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων.
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1249
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1249  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1249
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26885
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν.4174/2013.
 
27. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2013 Αριθμός: 66
Πρωτόκολλο: Ε33/941  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-66
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26873
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
 
28. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/32195/364/ΦΕΚ2935Β'  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26883
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26883
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχωρισμός άμεσα εισπράξιμων και επισφαλών οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/11/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/7/62  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-26951
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26951
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσθήκη - Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/11/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1248
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1248
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26872
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δυνατότητα χορήγησης αναστολής πληρωμής και επανεξέτασης πρώτης διευκόλυνσης (ν.2648/98) μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων περί πάγιας ρύθμισης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english