Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 393
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/9/2019 Αριθμός: Ε2168
Πρωτόκολλο: Ε.2168  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2168
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34149
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/9/2019 Αριθμός: Ε2166
Πρωτόκολλο: Ε2166  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2166
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34125
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α') και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β' και ΦΕΚ 3404 Β' ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α').
 
108. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/9/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3399Β
Πρωτόκολλο: 7023/491  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3399Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34124
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β', 4413) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση τμήματος περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)».
 
109. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/9/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3396Β
Πρωτόκολλο: 9.4877  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3396Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34118
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων.
 
110. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/9/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 87524  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-34102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34102
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης.
 
111. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ139Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4625/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ139Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34096
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
112. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 30/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ138Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 29/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ138Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34103
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων.
 
113. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3367Β
Πρωτόκολλο: Α. 1329  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3367Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34095
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')».
 
114. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3365Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3365Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34101
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 3584 Β ́/23.8.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας β) Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφασης «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968 Β ́/7.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
115. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 29/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ137Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4624/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ137Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34091
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3275Β
Πρωτόκολλο: Α. 1289  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3275Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34087
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.
 
117. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/8/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.36531/129  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34080
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.
 
118. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/8/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.36542/1007  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34072
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2 (α) του άρθρου 117 του ν.4623/2019 (Α' 134).
 
119. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/8/2019 Αριθμός: 43
Πρωτόκολλο: Γ36/02/297  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-43
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34070
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α' 73/2019).
 
120. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 9/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ134Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4623/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ134Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34062
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english