Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
241. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4860Β
Πρωτόκολλο: 130327 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4860Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38495
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 75244ΕΞ2022/31.05.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 2760).
 
242. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4859Β
Πρωτόκολλο: 129838 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4859Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38496
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 118082ΕΞ2022/18.08.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής την 19η Ιουλίου 2022» (Β’ 4417).
 
243. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4823Β
Πρωτόκολλο: 269357  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4823Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38494
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα.
 
244. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4767Β
Πρωτόκολλο: 275234  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4767Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38490
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Kαθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά.
 
245. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4813Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4813Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38492
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.
 
246. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4756Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4756Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38489
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.
 
247. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 9/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ170Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 66  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ170Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38491
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (ΕΕ L 305/1/26-11- 2019). Τροποποίηση του π.δ. 104/2011 (Α’ 237).
 
248. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4750Β
Πρωτόκολλο: 125209 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4750Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38485
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018.
 
249. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4754Β
Πρωτόκολλο: 50904  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4754Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38486
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός κεντρικών αναθετουσών αρχών κατ' άρθρο 40 και αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων κατ' άρθρο 180 του ν. 4412/2016, από το Υπουργείο Υγείας, τα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
 
250. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4698Β
Πρωτόκολλο: 264040/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4698Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2022 σε περιοχή του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
251. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4699Β
Πρωτόκολλο: 264128/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4699Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38480
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 4ης Ιουνίου 2022 σε περιοχή του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
252. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/9/2022 Αριθμός: ΦΕΚ4696Β
Πρωτόκολλο: 122836 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4696Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38478
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου.
 
253. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/9/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/82645  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38473
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38473
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
 
254. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/9/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/82663  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38474
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38474
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
255. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/9/2022 Αριθμός: Ε2069
Πρωτόκολλο: Ε.2069  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38484
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ της διαδικασίας ταυτοποίησης προσώπων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές του Άρθρου 80 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Ζ’ του ν. 4954/2022 (Α’ 136)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english