Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
556. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1751Β
Πρωτόκολλο: 196/5471  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ1751Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37991
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας, σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της Κοινωνίας των πολιτών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4829/2021 (Α΄166).
 
557. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1760Β
Πρωτόκολλο: Α.1046  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1760Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37995
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1270/ 30.12.2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021» (Β' 6476).
 
558. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1753Β
Πρωτόκολλο: 33107  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1753Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37989
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109381/30-12-2021 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες» (Β’ 6372).
 
559. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1724Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1724Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37986
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.
 
560. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1715Β
Πρωτόκολλο: 46960 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1715Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37987
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385 ΕΞ 2021/16.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β' 5950).
 
561. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1716Β
Πρωτόκολλο: 42381 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1716Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37985
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 26 ης Οκτωβρίου του 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ενίσχυση ήσσονος σημασίας).
 
562. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1670Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/32752/1241  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1670Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37983
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).
 
563. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ71Α
Πρωτόκολλο: ν. 4919  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ71Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
 
564. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1703Β
Πρωτόκολλο: 60  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1703Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» - Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ).
 
565. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1702Β
Πρωτόκολλο: Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1702Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37984
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης υπηρεσίας «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης» στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τη μετονομασία του «Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής» και τη σύσταση ενός (1) Τμήματος Εσόδων σε αυτό, τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας και της δομής των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ. ΚΕ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων αυτών, τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων Δ.Ο.Υ. και των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/ 14-01-2022 (Β’ 142) όμοιας και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος.
 
566. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ11/104190  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-37988
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37988
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022.
 
567. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/4/2022 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: 160679/Σ.47922  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37965
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.
 
568. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2022 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Σ23/1  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37977
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς.
 
569. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/4/2022 Αριθμός: ΦΕΚ1600Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31094/35  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1600Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37969
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣ-ΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 "Κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»" (Β' 5778).
 
570. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/4/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 33403  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-37960
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37960
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 7η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β’ 1291).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english