Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 752
676. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 8394  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-37782
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37782
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 5oυ Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.
 
677. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ603Β
Πρωτόκολλο: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ603Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38649Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021.
 
678. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ556Β
Πρωτόκολλο: 34817  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ556Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37760
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς.
 
679. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ557Β
Πρωτόκολλο: 34887  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ557Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37763
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Eλεγκτές Μηχανικούς.
 
680. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ21Α
Πρωτόκολλο: Ν.4889  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ21Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37764
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 
681. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο Δ.Ε.Ε. Α 1010784 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-37838
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37838
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 26, 51, 55, 56 και 63 του ν. 4886/2022 (Α' 12/24-1-2022).
 
682. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ510Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ510Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40202Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ).
 
683. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ539Β
Πρωτόκολλο: Α.1019  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ539Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37765
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1184/2014 (Β’ 2074) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
 
684. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Λοιπά Έγγραφα Ημερομηνία: 8/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γνώμη Α2/2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-37777
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37777
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατύπωση γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, επί προτεινόμενων διατάξεων σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
685. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/11953  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-37758
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37758
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών: α) της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γ) της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
686. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/11927  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-37757
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37757
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών του Δήμου Ξηρομέρου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 
687. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/2/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15 /Δ /11942  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-37762
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37762
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
688. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ438Β
Πρωτόκολλο: 13005ΕΞ2022/2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ438Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37748
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 98979 ΕΞ 2021/ 10.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)».
 
689. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2022 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: 53182  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37746
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νοσησης από τον covid 19.
 
690. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/2/2022 Αριθμός: ΦΕΚ430Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ430Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 37743
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english